Interacción entre nutrientes - Pythium - Collembola - Cannabinoides